Gitten Bugge kommunikation  Kontakt

  Hvad
  Hvorfor
  Referencer
  Erfaring
Referencer

Dansk Standard
(kursus i journalistisk skrivning)

Forsvarskommandoen
(artikler om implementering af SAP R/3)

Kødbyens Catering Aps
(udarbejdelse af materiale til EU licitation)

Merial Norden A/S
(pressemeddelelse)

Norup & Nielsen, herunder
    Statoil A/S
(reklametekster)

Svalgaard Reklame, herunder
    Microsoft
(artikler & kundebreve)

Sylvester - Hvid & Partners, herunder
    Dumex-Alpharma A/S
(PR kampagner & reklametekster)

Time/system Danmark A/S
(artikler til brugermagasin)

Viking Sewing Machines A/S
(pressekampagner)